Beleef de geschiedenis met De Motte

Het verleden is overal,
zoek met ons mee.

Op deze foto ziet u een messing schuimspaan in 1992 gevonden in de Nieuwstraat 3-5 te Dirksland, tijdvak 1400-1425

Vereniging

De vereniging De Motte heeft zijn naam te danken aan het fenomeen Motteheuvel. In tijden dat het land met enige regelmaat overstroomde werden mottekastelen of -burchten gebouwd op heuvels. Veelal een torenvormige versterking op een Motte, een afgeplatte aangelegde aarden heuvel. De toren op de kunstmatige heuvel werd aanvankelijk in hout opgetrokken en later in steen gebouwd. Op Goeree-Overflakkee ligt nog een Motteheuvel, echter zonder bebouwing. Deze verhoging in het landschap is nog duidelijk zichtbaar aan de Steenweg ten zuidoosten van Ouddorp en is genaamd Spreeuwenstein (13e eeuw).

Op de foto’s links is van boven naar beneden te zien; Spreeuwenstein vanuit de lucht (dank aan Merel Tuk), een zijaanzicht en een reconstructie van een Motteburcht in museum Terra Maris bij Oostkapelle in Zeeland.

Vereniging

De vereniging De Motte heeft zijn naam te danken aan het fenomeen Motteheuvel. In tijden dat het land met enige regelmaat overstroomde werden mottekastelen of -burchten gebouwd op heuvels. Veelal een torenvormige versterking op een Motte, een afgeplatte aangelegde aarden heuvel. De toren op de kunstmatige heuvel werd aanvankelijk in hout opgetrokken en later in steen gebouwd. Op Goeree-Overflakkee ligt nog een Motteheuvel, echter zonder bebouwing. Deze verhoging in het landschap is nog duidelijk zichtbaar aan de Steenweg ten zuidoosten van Ouddorp en is genaamd Spreeuwenstein (13e eeuw).

Op de foto’s links is van boven naar beneden te zien; Spreeuwenstein vanuit de lucht (dank aan Merel Tuk), een zijaanzicht en een reconstructie van een Motteburcht in museum Terra Maris bij Oostkapelle in Zeeland.

actueel

Nieuws

Agenda

There is no Event

Archeologie

Op Goeree-Overflakkee zijn er sinds de oprichting van De Motte (in 1969) op diverse locaties in de dorpen of daarbuiten, buitendijks (Berwoutsmoer) of van het Noordzee strand vondsten verzameld en door De Motte gedetermineerd. In 95% van de vondsten betreft dat keramiek maar ook soms dierlijke botten, glazen of metalen voorwerpen. Dit is op te delen in ongeveer 70 wat grotere projecten met of zonder (voor 1992) begeleiding van een archeologisch bureau.

De ca. 10000 vondsten die De Motte vrijwilligers in de loop der jaren hebben gedetermineerd zijn inmiddels voor het overgrote deel digitaal vastgelegd en daarna opgeslagen in het provinciaal archeologisch depot van Zuid-Holland in Alphen a/d Rijn. Een overzicht van de projecten en Losse Vondsten is te zien in het Menu Opgravingen. Dank aan al die mensen (vrijwilligers/particulieren) die hebben bijgedragen om een beeld te vormen hoe onze voorouders leefden.

In 1992 is het verdrag van Malta ingegaan waardoor De Motte niet meer zelfstandig een opgraving mocht uitvoeren. In veel gevallen hebben we een professioneel archeologie bureau mogen assisteren. Vondsten die door archeologische bureau’s worden gedaan dienen binnen 2 jaar ook in het provinciaal depot te worden opgeslagen maar zijn daarna altijd opvraagbaar.

De ouwe Waerelt

In 2001 zijn het verenigingsorgaan ‘Kontakt’ en de Jaarverslagen opgegaan in dit nieuwe tijdschrift genaamd ‘De Ouwe Waerelt’. Het tijdschrift draagt de ondertitel ‘Historisch tijdschrift voor Goeree-Overflakkee’. Jaarlijks verschijnen er drie nummers, waarvan er één steeds een themanummer is. Sinds maart 2014 verschijnt het blad op A4 formaat en volledig in kleur.

Lid worden van de motte

Waarom lid worden? 
Wanneer u geïnteresseerd bent in de activiteiten van De Motte om de geschiedenis van Goeree-Overflakkee levend te houden en u interessante lezingen wilt volgen over Goeree-Overflakkee of de regio.

Bij uw lidmaatschap van €30/jaar is ook inbegrepen 3x per jaar het prachtige tijdschrift “De Ouwe Waerelt”. Vol met historische en archeologische verhalen. Momenteel bieden we voor nieuwe leden het boek “Boeren van Berwoutsmoer” tegen een gereduceerde prijs aan! Reden genoeg om nu lid te worden.

Klik op de onderstaande knop om het formulier in te vullen.