De Ouwe Waerelt

Historische en Archeologische vereniging "De Motte"

In 2001 zijn het verenigingsorgaan ‘Kontakt’ en de Jaarverslagen opgegaan in dit nieuwe tijdschrift genaamd ‘De Ouwe Waerelt’. Het tijdschrift draagt de ondertitel ‘Historisch tijdschrift voor Goeree-Overflakkee’. Jaarlijks verschijnen er drie nummers, waarvan er één steeds een themanummer is. Sinds maart 2014 verschijnt het blad op groter formaat en volledig in kleur.

Redactie

J.C. Both 
A. Meijs-Timmermans
J. Hoving
mw. drs. E. Lassing-van Gameren
K. van Rixoort
P. Heerschap

 

TECHNISCHE GEGEVENS

Frequentie: verschijnt driemaal per jaar
Oplage: 500
Abonnement (lidmaatschap): € 30,00
Losse nummers: € 9,95, Verkrijgbaar bij de boekhandels 
Dekker Van Esbroek, Westdijk 48, 3241 GV Middelharnis en
Van Der Boom, Voorstraat 41, 3245 BG Sommelsdijk
Formaat: 21 cm x 29,7 cm
ISSN 1568-5764
Druk: Drukkerij Kranse B.V., Sommelsdijk
Ontwerp: SvR Vormgeving, Melissant

Uitgaven

Laatste edities

Jaargang 22, nummer 67, december 2022

E. Lassing-van Gameren : Opgezonden naar Veenhuizen. Enkele reis of een nieuwe start in het leven? : blz 02-08
Jan Knape Mz. : Schets van een Flakkeese landarbeider. : blz 09-13
M. Jongejan : ‘De gesteldheid van de visserij is te Middelharnis werkelijk gunstig’. De visserij van Middelharnis 1863-1893. : blz 14-29
P. Heerschap : De geschiedenis van een gevelsteen. : blz 30-31
A.G. van Leersum-Jentink : Opgraving bij Dirksland langs de N215. Een persoonlijk verslag naar aanleiding van het verschijnen van het rapport van Vestigia. : blz 32-35
S. Olivier : Twee plus twee is vier. Een zestiende-eeuwse rekenpenning uit Goedereede. : blz 36-37

Jaargang 22, nummer 66, september 2022

E. Lassing-van Gameren : Van last tot lust. 350 jaar boeren in het Nieuwland van Sommelsdijk : blz 02-09
C. van Rixoort : In Sommelsdijk geboren Aleid portretteerde Godfried Bomans : blz 10-11
R.C.A. Geerts en D. van de Zande : Goedereede Oude-Oostdijk:eerste resultaten van nieuw archeologisch onderzoek naar de Romeinse havenplaats : blz 12-18
J.C. Both : De toren van Middelharnis : blz 19-22
P. Heerschap : Nergens thuis tussen Goeree en de Oost., Het leven van zee-officier Adriaan Goekoop 1871-1912 : blz 23-25
E. Lassing-van Gameren : Het schuilkerk met enige allure – de katholieke kerk van Oude-Tonge uit 1759 : blz 26-29
S. Olivier : De Moai van Ouddorp : blz 30-31

Jaargang 22, nummer 65, maart 2022

J.C. Both : Het Kerkgebouw van Den Bommel : blz 02-06
P. Heerschap : Het oude Handkoffertje met foto’s. De lotgevallen van de familie Crucq : blz 07-09
J.L. Lokker : Zacherias Heyns: de mislukking van een zakatlas : blz 10-11
M. Jongejan : ‘Een tak van nijverheid zal geheel te gronde gaan’. De visserij van Middelharnis 1830-1863 : blz 12-23
J.C. Both : De verbrande Achterweg van Middelharnis. Over de dorpsbrand van 1778 : blz 24-26
A.C. Boertjes : Het Dorpslied van Herkingen : blz 27
J.C. Both : Adrianus van der Koogh en ‘Het Laantje’ : blz 28-29
S. Olivier : De Boomsma’s en het bord : blz 30-31

Jaargang 21, nummer 64, december 2021

E. Lassing-van Gameren : Een Flakkees wondermiddel : blz 02-04
C. van Rixoort : “Darmenfabriek” Van Hessen was de eerste Flakkeese industrie : blz 05-08
J.C. Both : Over de eerste “gemeentevlaggen” en een mislukt saluutschot : blz 09-10
E. Lassing-van Gameren : Flakkeese saamhorigheid in Leiden : blz 11-14
P. Heerschap : Een bijzonder register. Oudheidkundige voorwerpen in gemeentehuis van Ouddorp : blz 15-18
: Flakkees volkslied in schoonschrift : blz 19
A.E van de Zande : Op zoek naar de Oude Wereld. Onderzoek naar de verdronken Romeinse vindplaats op Goeree : blz 20-31
S. Olivier : Gebroken Geloof in Goedereede : blz 32-33

Jaargang 21, nummer 63, september 2021

C. van Rixoort : Vijftig jaar na de afronding van ‘een zeer boeiend en spectaculair werk’ : blz 02-05
J.C. Both : De laatste vaart van veerboot ‘Haringvliet’ : blz 06-11
J.C. Both : Kofjekokertje ziet Abraham : blz 12
P. Heerschap : Hedendaagse archeologie : blz 12-17
A.G. van Leersum-Jentink : Zoektocht naar de Oude Wereld, deel 1. Streekbeschrijving Goeree : blz 18-19
A.G. van Leersum-Jentink : Zoektocht naar de Oude Wereld, deel 1. Hoeve Kortstaert : blz 20-21
P. Heerschap : De schrijver Nescio en Goeree-Overflakkee : blz 22-25
J.C. Both : Het lied van den arbeid : blz 26-28
J.L. Lokker : Philip Galle: de geboorte van de zakatlas : blz 29-30
S. Olivier : Op de thee bij Paulina. Met suiker graag! : blz 31-32

Jaargang 21, nummer 62, maart 2021

J.C. Both : Februari 1956, toen was het echt koud : blz 02-04
M. Jongejan : ‘Een belangrijk doch kwijnend bedrijf’. De visserij van Middelharnis 1813 -1830 : blz 05-19
H.C. Bosloper : Romeinse topvondsten uit Goeree : blz 20-24
S. Bezemer : Herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog in Ouddorp : blz 25-29
E. Lassing-van Gameren : Goed geregeld: het brandweerkorps in de achttiende eeuw : blz 30-33
S. Olivier : Het is niet alles aardewerk wat de klok slaat : blz 34-35

Jaargang 20, nummer 61, december 2020

J.C. Both : Februari 1956, toen was het echt koud : blz 02-04
M. Jongejan : ‘Een belangrijk doch kwijnend bedrijf’. De visserij van Middelharnis 1813 -1830 : blz 05-19
H.C. Bosloper : Romeinse topvondsten uit Goeree : blz 20-24
S. Bezemer : Herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog in Ouddorp : blz 25-29
E. Lassing-van Gameren : Goed geregeld: het brandweerkorps in de achttiende eeuw : blz 30-33
S. Olivier : Het is niet alles aardewerk wat de klok slaat : blz 34-35

Jaargang 20, nummer 60, september 2020

E. Lassing-van Gameren : Hoe de ‘haestige sieckte’ voor te zijn: maatregelen tegen de pest in 1603 : blz 02-04
J.C. Both : Het gemeentehuis van Dirksland : blz 05-09
P. Heerschap : Maritiem erfgoed in het Deltagebied. De hengst : blz 10-11
R.M. van Heeringen & H.C. Bosloper : De bewoning in de Midden-IJzertijd en de (Vroeg-)Romeinse tijd op Goeree : blz 12-19
J.C. Both : Badhuizen op Goeree-Overflakkee : blz 20-25
W.G. Visser : Een Oude Wereld op papier : blz 26-30
S. Olivier : Twee vermoedelijke bouwoffers uit het ei

Jaargang 20, nummer 59, maart 2020

J.C. Both : Het schooltje in de Langstraat. Openbare lagere school 2 van Ooltgensplaat : blz 02-03
E. Lassing-van Gameren : Boekenverzamelaars van Overflakkee: Theodorus Bosch en Hendrik Dusart : blz 04-09
C. van Rixoort : Bij Braber kwam de mechanisatie pas laat op gang : blz 10-11
J.C. Both : Wachtend op de geallieerden : blz 12-15
P. Heerschap : Maritiem erfgoed in het Deltagebied. De hoogaars : blz 16-18
J.C. Both : Verdwenen wandkunst : blz 19-20
E. Lassing-van Gameren : In de haast achtergelaten: spulletjes van een Duitse Oberleutnant : blz 21-24
H.C. Bosloper en A.J. Diepenhorst : Zoektocht naar de Oude Wereld : blz 25
S. Olivier : Wie het kleine niet eert! : blz 26