De Ouwe Waerelt

Historische en archeologische vereniging voor Goeree-Overflakkee "De Motte"

In 2001 zijn het verenigingsorgaan ‘Kontakt’ en de Jaarverslagen opgegaan in dit nieuwe tijdschrift genaamd ‘De Ouwe Waerelt’. Het tijdschrift draagt de ondertitel ‘Historisch tijdschrift voor Goeree-Overflakkee’. Jaarlijks verschijnen er drie nummers, waarvan er één steeds een themanummer is. Sinds maart 2014 verschijnt het blad op groter formaat en volledig in kleur.

Redactie

J.C. Both 
mw. A. Meijs-Timmermans
J. Hoving
mw. drs. E. Lassing-van Gameren
C. van Rixoort
P. Heerschap

 

TECHNISCHE GEGEVENS

  • Frequentie: verschijnt driemaal per jaar
  • Oplage: 400
    Formaat: 21 cm x 29,7 cm
  • ISSN 1568-5764
  • Druk: Drukkerij Kranse B.V., Sommelsdijk
  • Ontwerp: SvR Vormgeving, Melissant

 

Abonnement (lidmaatschap): € 30,00

Losse nummers: € 9,95

Verkrijgbaar bij de boekhandels:
– Dekker Van Esbroek, Westdijk 48, 3241 GV Middelharnis; en
– Van der Boom, Voorstraat 41, 3245 BG Sommelsdijk

Uitgaven

Laatste edities

Jaargang 23, nummer 70, december 2023

E. Lassing-van Gameren : Openbaar onderwijs in Oude-Tonge: de gebouwen, blz. 2-8.
C. van Rixoort : Tot over degrens at men Flakkeese blikgroente, blz. 9-11.
M. Jongejan : “Zeer bekwame zeelieden en uitnemende beugvissers” De visserij van middelharnis, 1893-1923, deel 2, blz. 12-21.
J.C. Both : De verdwenen molens van Middelharnis, blz. 22-26.
E. Lassing-van Gameren : Stadhouderlijk bezoek aan Goeree-Overflakkee, blz. 27-30.
D. van de Zande : De maliënkolder van Ouddorp, blz. 31-33.
S. Olivier : Licht in de donkere dagen voor Kerstmis, blz. 34-36.

Jaargang 23, nummer 69, september 2023

J.C. Both : Blinde muzikanten uit Middelharnis, blz. 2-5.
E. Lassing-van Gameren : Huisvlijt als wapen tegen drankmisbruik, blz. 6-9.
M. Jongejan : “Zeer bekwame zeelieden en uitnemende beugvissers” De visserij van middelharnis, 1893-1923, deel 1, blz. 10-22.
J.C. Both : De tweelingmolens van Ouddorp, blz. 23-26.
J.L. Lokker : De Generale dijkage van Stellendam: de Adrianapolder, blz. 27-37.
J.C. Both : De schoolgebouwen voor openbaar onderwijs in Middelharnis, blz. 37-42.
S. Olivier : Een Romeinse beschoeiing als jubileumgeschenk, blz. 43-44.

Jaargang 23, nummer 68, maart 2023

J.C. Both : De stormvloed van 1682, blz. 2-5.|
P. Heerschap : Het bidprentje, blz. 6-8.
J. Boomsma † : Totstandkoming boek Gebroken Dijken, blz. 9-10.
E. Lassing-van Gameren : Industriële revolutie in Dirksland: de garancinefabriek van Van Weel : blz. 11-15.
J.L. Lokker : Van Statendam tot Damdijk, deel 1, blz. 16-23.
J.C. Both : Begraafplaats van Nieuwe-Tonge bijna 200 jaar oud, blz. 24-27.
J. van Dijk : Zestiende-eeuwse honden en paarden van de Nieuwstraat 3-5 te Dirksland, blz. 28-33.
P. Heerschap : De havenpaal in de Oostdijk, blz. 34.
S. Olivier : Versmolten eeuwen, blz. 35. 

Jaargang 22, nummer 67, december 2022

E. Lassing-van Gameren : Opgezonden naar Veenhuizen. Enkele reis of een nieuwe start in het leven?, blz. 2-8.
Jan Knape Mz. : Schets van een Flakkeese landarbeider, blz. 9-13.
M. Jongejan : ‘De gesteldheid van de visserij is te Middelharnis werkelijk gunstig’. De visserij van Middelharnis 1863-1893, blz. 14-29
P. Heerschap : De geschiedenis van een gevelsteen : blz. 30-31.
A.G. van Leersum-Jentink : Opgraving bij Dirksland langs de N215. Een persoonlijk verslag naar aanleiding van het verschijnen van het rapport van Vestigia, blz. 32-35.
S. Olivier : Twee plus twee is vier. Een zestiende-eeuwse rekenpenning uit Goedereede, blz. 36-37.

Jaargang 22, nummer 66, september 2022

E. Lassing-van Gameren : Van last tot lust. 350 jaar boeren in het Nieuwland van Sommelsdijk, blz. 2-9.
C. van Rixoort : In Sommelsdijk geboren Aleid portretteerde Godfried Bomans, blz. 10-11.
R.C.A. Geerts en D. van de Zande : Goedereede Oude-Oostdijk: eerste resultaten van nieuw archeologisch onderzoek naar de Romeinse havenplaats, blz. 12-18.
J.C. Both : De toren van Middelharnis, blz. 19-22.
P. Heerschap : Nergens thuis tussen Goeree en de Oost. Het leven van zee-officier Adriaan Goekoop 1871-1912, blz. 23-25.
E. Lassing-van Gameren : Het schuilkerk met enige allure – de katholieke kerk van Oude-Tonge uit 1759, blz. 26-29.
S. Olivier : De Moai van Ouddorp, blz. 30-31.

Jaargang 22, nummer 65, maart 2022

J.C. Both : Het Kerkgebouw van Den Bommel, blz. 2-6.
P. Heerschap : Het oude Handkoffertje met foto’s. De lotgevallen van de familie Crucq, blz. 7-9.
J.L. Lokker : Zacherias Heyns: de mislukking van een zakatlas, blz. 10-11.
M. Jongejan : ‘Een tak van nijverheid zal geheel te gronde gaan’. De visserij van Middelharnis 1830-1863, blz. 12-23.
J.C. Both : De verbrande Achterweg van Middelharnis. Over de dorpsbrand van 1778, blz. 24-26.
A.C. Boertjes : Het Dorpslied van Herkingen, blz. 27.
J.C. Both : Adrianus van der Koogh en ‘Het Laantje’, blz. 28-29.
S. Olivier : De Boomsma’s en het bord, blz. 30-31.

Jaargang 21, nummer 64, december 2021

E. Lassing-van Gameren : Een Flakkees wondermiddel, blz. 2-4.
C. van Rixoort : “Darmenfabriek” Van Hessen was de eerste Flakkeese industrie, blz. 5-8.
J.C. Both : Over de eerste “gemeentevlaggen” en een mislukt saluutschot, blz. 9-10.
E. Lassing-van Gameren : Flakkeese saamhorigheid in Leiden, blz. 11-14.
P. Heerschap : Een bijzonder register. Oudheidkundige voorwerpen in gemeentehuis van Ouddorp, blz. 15-18.
A.C. Boertjes: Flakkees volkslied in schoonschrift, blz 19.
A.E. van de Zande : Op zoek naar de Oude Wereld. Onderzoek naar de verdronken Romeinse vindplaats op Goeree, blz. 20-31.
S. Olivier : Gebroken Geloof in Goedereede, blz. 32-33.

Jaargang 21, nummer 63, september 2021

C. van Rixoort : Vijftig jaar na de afronding van ‘een zeer boeiend en spectaculair werk’, blz. 2-5.
J.C. Both : De laatste vaart van veerboot ‘Haringvliet’, blz. 6-11.
J.C. Both : Kofjekokertje ziet Abraham, blz. 12.
P. Heerschap : Hedendaagse archeologie, blz. 12-17.
A.G. van Leersum-Jentink : Zoektocht naar de Oude Wereld, deel 1. Streekbeschrijving Goeree, blz. 18-19
A.G. van Leersum-Jentink : Zoektocht naar de Oude Wereld, deel 1. Hoeve Kortstaert, blz. 20-21.
P. Heerschap : De schrijver Nescio en Goeree-Overflakkee, blz. 22-25.
J.C. Both : Het lied van den arbeid, blz. 26-28.
J.L. Lokker : Philip Galle: de geboorte van de zakatlas, blz. 29-30.
S. Olivier : Op de thee bij Paulina. Met suiker graag!, blz. 31-32.

Jaargang 21, nummer 62, maart 2021

J.C. Both : Februari 1956, toen was het echt koud, blz. 2-4.
M. Jongejan : ‘Een belangrijk doch kwijnend bedrijf’. De visserij van Middelharnis 1813 -1830, blz. 5-19.
H.C. Bosloper : Romeinse topvondsten uit Goeree, blz. 20-24.
S. Bezemer : Herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog in Ouddorp, blz. 25-29.
E. Lassing-van Gameren : Goed geregeld: het brandweerkorps in de achttiende eeuw, blz. 30-33.
S. Olivier : Het is niet alles aardewerk wat de klok slaat, blz. 34-35.

Jaargang 20, nummer 61, december 2020

E. Lassing-van Gameren : Een pokkenepidemie op Flakkee, blz. 2-8.
J.C. Both : Het kerkhof van Ooltgensplaat. Een oude begraafplaats in de dorpskern, blz. 9-13.
M.J. van Dam : De ondergang van de Helene IJM 312. Reconstructie van een oorlogsmisdaad op zee, blz. 14-19.
J.C. Both : Bellen en gebeld worden in 1915, blz. 20-22.
E. Lassing-van Gameren : “Nieuwe tijden, nieuwe zeden, spekkuip, weckfles aan de kant”. Diepvrieskluisjes op Goeree-Overflakkee, blz. 23-27.
Ulbo. J. Mijs † : Onze oude archieven, blz. 28-36.
S. Olivier : Een drinkuit als tafelbel met een mogelijke politieke lading. Een zeldzame bodemvondst, blz. 37-38.

Jaargang 20, nummer 60, september 2020

E. Lassing-van Gameren : Hoe de ‘haestige sieckte’ voor te zijn: maatregelen tegen de pest in 1603, blz. 2-4.
J.C. Both : Het gemeentehuis van Dirksland, blz. 5-9.
P. Heerschap : Maritiem erfgoed in het Deltagebied. De hengst, blz. 10-11.
R.M. van Heeringen en H.C. Bosloper : De bewoning in de Midden-IJzertijd en de (Vroeg-)Romeinse tijd op Goeree, blz. 12-19.
J.C. Both : Badhuizen op Goeree-Overflakkee, blz. 20-25.
W.G. Visser : Een Oude Wereld op papier, blz. 26-30.
S. Olivier : Twee vermoedelijke bouwoffers uit het ei, blz. 31.

Jaargang 20, nummer 59, maart 2020

J.C. Both : Het schooltje in de Langstraat. Openbare lagere school 2 van Ooltgensplaat, blz. 2-3.
E. Lassing-van Gameren : Boekenverzamelaars van Overflakkee: Theodorus Bosch en Hendrik Dusart, blz. 4-9.
C. van Rixoort : Bij Braber kwam de mechanisatie pas laat op gang, blz. 10-11.
J.C. Both : Wachtend op de geallieerden, blz. 12-15.
P. Heerschap : Maritiem erfgoed in het Deltagebied. De hoogaars, blz. 16-18.
J.C. Both : Verdwenen wandkunst, blz. 19-20.
E. Lassing-van Gameren : In de haast achtergelaten: spulletjes van een Duitse Oberleutnant, blz. 21-24.
H.C. Bosloper en A.J. Diepenhorst : Zoektocht naar de Oude Wereld, blz. 25.
S. Olivier : Wie het kleine niet eert!, blz. 26.