Historie van De Motte

De Motte is in 1969 opgericht door een aantal jonge enthousiastelingen als een vereniging van amateurarcheologen, onder auspiciën van de Nederlandse Jeugdbond ter Bestudering van de Geschiedenis (NJBG). De naam van de vereniging is ontleend aan het 13e-eeuwse Mottekasteel ‘Spreeuwenstein’ bij Ouddorp, het eerste onderwerp van onderzoek van de oprichters.

Toen de vereniging de NJBG ontgroeid was, werd zij geen afdeling van de Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland (AWN), waarin de meeste amateurarcheologen verenigd zijn. De Motte werd een zelfstandige vereniging.

Verbreding

Het accent van de activiteiten is in de loop der jaren verschoven van een zuiver archeologische vereniging naar een regionaal historische vereniging met een archeologische kern. Met ingang van 1 januari 2003 is daarom besloten om de naam Vereniging van amateurarcheologen voor Goeree-Overflakkee “De Motte” te wijzigen in Historische Vereniging voor Goeree-Overflakkee “De Motte”.
Anno 2022 is de naam weer veranderd in: Historische en Archeologische vereniging voor Goeree-Overflakkee De Motte

verenigingsblad

Tegenwoordig houdt de vereniging zich bezig met diverse activiteiten om de geschiedenis van het eiland te onderzoeken, onder de aandacht te brengen en levend te houden. Er worden ieder winterseizoen door verschillende interessante sprekers lezingen over een breed scala aan historische en archeologische thema’s gehouden.

In het verenigingsblad ‘De Ouwe Waerelt’ dat sinds 2001 verschijnt worden diverse artikelen gepubliceerd die aan die doelstelling gestalte geven. De naam van dit historisch tijdschrift verwijst naar een Romeinse nederzetting bij Goedereede die in de zeventiende eeuw plotseling onder het zand tevoorschijn kwam, maar sindsdien weer in de golven verdwenen is. Het blad verschijnt sinds het 45-jarig jubileum in 2014 geheel in kleur en op groter formaat. Ook zijn er in de afgelopen decennia van ons bestaan al verschillende boeken verschenen.

Werkruimte

Door de jaren heen heeft de vereniging op verschillende locaties veldwerk verricht. De vondsten die werden gedaan moesten worden gedetermineerd en gedocumenteerd. Jarenlang werd hiervoor een ruimte gebruikt in ‘De Doele’ te Sommelsdijk. Sinds 2010 heeft de vereniging aan het Gedempt Kanaal in Middelharnis een nieuwe werkruimte.
Het gebouw waarin deze werkruimte zich bevindt staat achter de plaats van de vroegere synagoge. Om die reden heeft de vereniging haar bezoekadres voorzien van de naam ‘Achter de Sjoel’, om zo de herinnering aan het vroegere joodse gebedshuis levend te houden.

De Doele te Sommelsdijk was jarenlang het onderkomen van de vereniging.

‘Achter de Sjoel’, de huidige werkruimte van onze vereniging in Middelharnis.

De Doele te Sommelsdijk was jarenlang het onderkomen van de vereniging.

‘Achter de Sjoel’, de huidige werkruimte van onze vereniging in Middelharnis.