Doelstelling

Het doel van de Historische en Archeologische Vereniging voor Goeree-Overflakkee “De Motte” is het onderzoeken en publiek maken van de historie van Goeree-Overflakkee met behulp van archeologie en archiefonderzoek. Dit doen we door verschillende activiteiten. Hieronder een overzicht:

Werkgroep(en) archeologie

De werkgroep Archeologie komt gedurende het seizoen minimaal eens in de twee weken op maandag bijeen om vondsten te beschrijven en te inventariseren. Zo wordt het bodemarchief van het eiland in kaart gebracht en beschreven. Op termijn moet dit een tentoonstelling en een publicatie opleveren. In het menu Archeologie vind u meer info over de werkgroep(en).

Lezingen

In de wintermaanden nodigt De Motte een aantal sprekers uit om een lezing te geven voor haar leden. Bij onderwerpen van de lezingen valt te denken aan archeologie, cultuurhistorie. Voor het lezingenprogramma van dit jaar raadpleegt men ‘De Ouwe Waerelt’ of de rubriek Actueel op deze website. Vanwege de Corona besmettingen/regels kan het zijn dat sommige lezingen Online zijn. Kijk voor info omtrent live/online bij Actueel

Cursussen

Leden van De Motte geven desgevraagd lezingen voor musea, basisscholen, verenigingen e.d. Soms organiseren we cursussen in onze werkruimte in het centrum van Middelharnis. 

Nieuwe cursussen zullen tijdig aangeven worden onder menu actueel. Lees ook het menu Educatie.