Algemene Gegevens

Historische en Archeologische vereniging "De Motte"

Opgericht

22 maart 1969 te Middelharnis
Ingeschreven bij de KvK Dordrecht onder nummer 40322315   

Doel

Onderzoek naar de historie van Goeree-Overflakkee
met behulp van de archeologie en bronnenonderzoek

Ereleden

Cor Kardux † (2005)
Hans Klepper † (2012)
Hans ten Hagen (2012)
Sam Mol (2016)
Pau Heerschap (2016)
Rias Olivier (2019)

Secretariaat

Ring 36
3241 CR Middelharnis
tel. 0187-846861

Werkruimte

Gedempt Kanaal 21
3241 DB Middelharnis

N.B. geen postadres!

Verenigingsorgaan

‘De Ouwe Waerelt’, verschijnt driemaal per jaar

Bankrelatie

Rabobank rekeningnummer: NL61 RABO 0314 1188 10,
t.n.v. De Motte, Goeree-Overflakkee

Contributie

€30,00 per jaar (lidmaatschap incl. abonnement op ‘De Ouwe Waerelt’)