Ledenvergadering 12 april 2022

12 april is de Ledenvergadering gehouden. Belangrijkste item was uiteraard de bestuurswisseling. Martina, Alisa, en Arjen zijn in het zonnetje gezet en hartelijk bedankt voor hun bestuurslidmaatschap. Nieuwe bestuursleden stonden paraat om hun taken over te nemen. Nieuw zijn Dick van Bloois, Rias Olivier, Bram Lokker en Hans Taale.

Aansluitend zijn een tiental filmpjes vertoond van het Erfgoedhuis Zuid-Holland.
De avond is afgesloten met een hapje en een drankje.