Goedereede opnieuw op de schop!

Langs de Klaverseweg in Goedereede liggen de resten van een Romeinse havenplaats. Dat weten we omdat er in dit gebied al meermalen is opgegraven, al sinds 1958, toen archeoloog Jan Trimpe Burger de eerste schep in de grond stak! Er volgde nog een opgravingscampagne in 1982/83 en uiteindelijk werden de veldwerkresultaten binnen een NWO-project in 2012 wetenschappelijk uitgewerkt en gerapporteerd.
Bij deze Romeinse handelsnederzetting werden goederen waarschijnlijk ter plaatse verhandeld en overgezet vanuit schepen voor verder vervoer landinwaarts. De vindplaats maakt daarmee deel uit van een uitgebreid handelsnetwerk dat zich vanuit het zuiden via rivieren en kreken uitstrekt langs de Romeinse nederzettingen in Zuid-Holland tot de grens van het Romeinse Rijk (de limes) op de zuidelijke oever van de Rijn.

Door de uitbreiding van een melkveestal aan de Klaverseweg kunnen we nog een stukje van de vindplaats onderzoeken. Dit doen we samen met de amateurarcheologen van vereniging De Motte. Een aantal van deze Motte-leden was al betrokken bij het NWO onderzoek in 2012 en een enkeling zelfs bij de campagnes van Trimpe Burger. Voor het komend onderzoek maken we dan ook dankbaar gebruik van hun expertise!

Onderstaand een aantal links naar de website van ADC ArcheoProjecten waar de opzet en verloop van de opgraving wordt beschreven.
https://www.archeologie.nl/nieuws/2022/6/10/goedereede-opnieuw-op-de-schop
https://www.archeologie.nl/nieuws/2022/6/20/de-eerste-vondsten-uit-goedereede
https://www.archeologie.nl/nieuws/2022/6/22/leren-op-locatie-met-de-klas-naar-goedereede
https://www.archeologie.nl/nieuws/2022/6/28/romeinse-crematiegraven-in-goedereede
https://www.archeologie.nl/nieuws/2022/6/24/environmental-dna-onderzoek-nieuwe-methodes-toegepast-in-goedereede

(bron: ADC ArcheoProjecten)