Archeologische werkgroep

De Motte heeft veel opgravingen gedaan. De resultaten van het bodemonderzoek moeten gedetermineerd en gedocumenteerd overgedragen worden aan het Provinciaal Bodemdepot in Alphen aan den Rijn.

Onder leiding van Rias Olivier is sinds enige jaren een werkgroep aan de slag die alle vondsten nauwkeurig determineert, documenteert en gereed maakt voor overdracht. Een arbeidsintensief karwei dat op termijn moet leiden tot nog meer publicaties over het opgegraven verleden van Goeree-Overflakkee. Momenteel is determinatie van de vondsten van Berwoutsmoer het speerpunt van deze werkgroep.

Voor meer informatie over de werkgroep kunt u met ons contact opnemen.