Jaargang 2, nummer 6, december 2002
  • S. Olivier – Dirksland – een dorp in wording (blz. 2-6)
  • M.J. van Dam – De Wernerlaan te Dirksland (blz. 7-12)
  • C. Westdorp-Priem – De Dirkslandse Sluis van 1672 (blz. 13-15)
  • J.C. Both – Bakkerianen vs. Kertianen in Herkingen (blz. 16-21)
  • P. Heerschap – Simon Vestdijk in Melissant (blz. 22)
  • P. Heerschap – Willem Walraven en zijn eiland (blz. 23-29)
  • J.C. Both – De St. Jozefkapel te Melissant (blz. 30-31)
  • dr. J.H. van den Berge – Haardachterwandtableaus uit Dirksland (blz. 32-38)