Jaargang 3, nummer 8, september 2003
  • J.C. Both – De noodlottigheden van Heiburg (blz. 2-3)
  • C. Westdorp-Priem – Een schepeling bij de VOC (blz. 4-7)
  • J. Hoving – Zij was een slechte onderneming, die inpoldering. De polder Oud-Herkingen (blz. 8-13)
  • J.C. Both – 'Zeg maar Kees!' Generaal Snijdersstraat te Nieuwe Tonge (blz. 14-17)
  • E. Lassing-Van Gameren – Het stichten van een HBS op Goeree-Overflakkee (blz. 18-22)
  • J.C. Both – Het Knooppunt, een archeologische verkenning (blz. 23-25)
  • H.J. Goosens – Heb jij pek aan je haar? Onderwijzers aan de openbare school in Stad aan 't Haringvliet (blz. 26-34)