Jaargang 7, nummer 21, december 2007
  • J. Hoving - De vergeten overstroming - "Na 1894 bleef het eiland van overstromingen verschoont" (blz. 2-3)
  • S. Olivier - "En de zee gaf de dooden die in haar waren." Drenkeldoden op de kust van Goeree in de achttiende eeuw rond het Flaauwe Werk (blz. 4-12)
  • J.C. Both - Het Louis Bouwmeesterplein te Middelharnis (blz. 13-15)
  • E. Lassing-van Gameren - De 'schouwburg' van Oude Tonge (blz. 16-18)
  • P. Prins - Uit de schaduw van de stad (deel 1). Het dorps- en polderbestuur van Stad aan 't Haringvliet in de zestiende eeuw (blz. 19-23)
  • P. Heerschap - Een tableau voor de burgemeester (blz. 24-27)
  • J.C. Both - De gemeentehuizen van Den Bommel (blz. 28-30)