S. Olivier

De officiële stichting van het dorp Dirksland dateert uit het jaar 1416. De eindafrekening uit 1417 gunt ons een blik in de wording van die nieuwe nederzetting in de gelijknamige polder. Het papieren archief is echter niet de enige bron.

Lees meer...

K. van Rixoort

Dirkslandse senioren haalden herinneringen op bij pentekeningen van historisch Dirksland, gemaakt door Wilma Langendoen. Dat leidde in 2015 tot een expositie in de schuur van Het Hof aan de Winterstraat in Dirksland. Naast de pentekeningen waren er foto’s van Hans Villerius te zien, die de huidige situatie tonen.

Lees meer...

Cathy en Martina Westdorp en Jan Markestein

Over de vroegste geschiedenis van de kerk aan de Ring is weinig bekend. De bouw van een kerk was voorwaarde voor de inpoldering van het oude land van Dirksland tot een korenland. Op 13 november 1415 werd door hertog Jan van Beieren toestemming voor de inpoldering van Dirksland gegeven.

Lees meer...

R.J. Mulder en J.M. Westdorp

De oudste polder van Flakkee is jarig. Rondom de polder Dirksland, in 1415 ter bedijking uitgegeven, werd 600 jaar geleden de ringdijk gerealiseerd. In dit artikel vragen we ons af onder welke sociaaleconomische omstandigheden dit gebeurde en hoe zo’n inpoldering in zijn werk ging.

Lees meer...

E. Lassing-van Gameren

Het Dirksland van nu ziet er goed uit: voor de meeste van de 5000 inwoners geldt dat ze de beschikking hebben over een goede woning, dat ze kunnen lopen en rijden over netjes onderhouden straten met goede verlichting en dat er winkels zijn voor de eerste levensbehoeften.

Lees meer...

J.C. Both

Het Streekarchief Goeree-Overflakkee bezit een stripboek met als titel ‘Dirk uit Dirksland’. Het boekje heeft echter niets met Dirksland te maken. De titel is een alliteratie, zoals we ook bij veel titels van de Suske en Wiske-reeks zien, bijvoorbeeld de Flierende Fluiter, de Halve Havelaar en de KrakendeKkarkas. Waar gaat de strip ‘Dirk uit Dirksland’ dan wel over en wie heeft die gemaakt?

Lees meer...

J. Hoving

De recente eenwording van Goeree-Overflakkee maakte met een klap een einde aan de grenzen van alle (vroegere) gemeenten op het eiland. Wel is overal nog de aanwijzing van de bebouwde kom, door middel van de blauwe borden, maar dit is vooral een verkeerstechnische zaak. Dirksland is ontstaan als een polder in open water.

Lees meer...