De Ouwe Waerelt


In 2001 zijn het verenigingsorgaan ‘Kontakt’ en de Jaarverslagen opgegaan in dit nieuwe tijdschrift genaamd ‘De Ouwe Waerelt’. Het tijdschrift draagt de ondertitel ‘Historisch tijdschrift voor Goeree-Overflakkee’. Jaarlijks verschijnen er drie nummers, waarvan er één steeds een themanummer is. Sinds maart 2014 verschijnt het blad op groter formaat en volledig in kleur.


Redactie

 • A. Diepenhorst (voorzitter)
 • J.C. Both (secretaris)
 • J. Hoving
 • mw. drs. E. Lassing-van Gameren
 • K. van Rixoort
 • P. Heerschap

Technische gegevens

 • Frequentie: verschijnt driemaal per jaar
 • Oplage: 500
 • Abonnement (lidmaatschap): € 25,00
 • Losse nummers: € 8,95
 • Formaat: 21 cm x 29,7 cm
 • ISSN 1568-5764
 • Druk: Drukkerij Kranse B.V., Sommelsdijk
 • Ontwerp: Vakwerk Vormgeving, Dirksland