Twitter

Ledenvergadering & lezing Rias Olivier

Berwoutsmoer_maquette
Categorie
Evenement
Datum
11 April 2019 19:00 - 22:30
Locatie
Het Oude Raadhuis, Raadhuisstraat 1 Middelharnis

Tijdens deze ledenvergadering zal Rias Olivier aftreden als bestuurslid. In tegenstelling tot lezingen is de inloop van deze avond vanaf 19:00 uur en starten we om 19:30 uur.

Het programma van de ledenvergadering:

1. Opening

2. Jaarverslag 2018 door de voorzitter

3. Notulen ledenvergadering 2017

4. Ingekomen stukken en mededelingen

5. Verslag penningmeester

6. Verslag kascommissie en benoeming nieuw lid

7. Decharge bestuur

8. Bestuursverkiezing: aftredend en herkiesbaar is B. Bosloper. S. Olivier heeft te kennen gegeven zich terug te trekken als bestuurslid. Als nieuw bestuurslid wordt voorgedragen A. van Oudenaren. Tot drie dagen vóór de vergadering kunnen tegenkandidaten schriftelijk worden aangemeld bij het secretariaat.

9. Afscheid S. Olivier als bestuurslid

10. Rondvraag

11. Sluiting

Ter vergadering worden de notulen en de jaarstukken uitgereikt. Wie deze vóór de vergadering wil ontvangen kan contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Rond 20:00 uur is er een koffiepauze. Omstreeks 20:30 uur geeft Rias Olivier een lezing genaamd 'Boeren in Berwoutsmoer 1200-1400’:

In de middeleeuwen lag waar zich nu Overflakkee bevindt een uitgestrekt veengebied. Dit was doorsneden met talrijke afwateringskreekjes. In het midden van de dertiende eeuw kwam het onder invloed van de zee, die geleidelijk de aanval inzette en het veen grotendeels wegsloeg. Er woonden wel al mensen in dit gebied, waar men akkerbouw, visserij en veeteelt bedreef. Ook de zogeheten moernering - winning van turf ten behoeve van brandstof en zoutwinning - nam een grote vlucht.

In 1979 werd onder Ooltgensplaat een stukje van dit veengebied teruggevonden. Door de schurende werking van het Volkerak spoelde een terrein bloot waarin zich bewoningssporen bevonden die teruggaan tot zelfs voor 1200. Niet alleen werden afvalproducten gevonden zoals gebroken aardewerk, bot, leer, bouwmateriaal e.d. maar aan weerszijden van een dichtgeslibde kreek konden twee huizen worden gelokaliseerd.

Het onderzoek dat tussen 1980 en 1987 door De Motte werd uitgevoerd kent een lange tijd van na-onderzoek. Gedurende de afgelopen acht jaar heeft de Werkgroep Archeologie van De Motte zich over het materiaal gebogen, het geanalyseerd en gedetermineerd. De resultaten worden naar voren gebracht in de lezing met bovenstaande titel. Berwoutsmoer, zo heette het gebied waar dit verhaal zich afspeelt. Nooit eerder werden er op zo’n grote schaal sporen van menselijke activiteit uit de late middeleeuwen ontdekt en bestudeerd. De lezing Boeren in Berwoutsmoer is tevens de opmaat tot de verschijning van een boek met de gelijknamige titel dat in het najaar verschijnt ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van De Motte.

Wij verwelkomen u graag tijdens onze ledenvergadering in het Oude Raadhuis te Middelharnis. Na afloop van de lezing is er gelegenheid tot een gezellig samenzijn en napraten met elkaar en het bestuur. Tot dan!